Lista persoanelor de contact pentru a obtine informatii si a face contributii pentru intretinerea cimitirului evreilor din Timisoara
ISRAEL


Fidi Mezei
Tel: +972 48 25 44 21
Stahl Robi
Tel: +972 77 206 33 66
GERMANIA


Julia H. Kakucs
Tel: +49 6142  680 24
USA & CANADA


Andrew Mannheim


Postal Address: Andrew Mannheim
97-37, 63 Road, # 12E
Rego Park, NY. 11374, USA

ROMANIA


Petru Stern
Tel: +40 744 52 10 49