HOME page
Temesvári Kegyesrendi Piarista Fogimnázium
1788 - 1948
„Gerhardinum“ Római Katolikus Teológiai Líceum
1992 - 2009
                       Temesváron, négy napon át ismét otthon voltak a piaristák.
                                       A piarista iskolaépület „Centenáriuma“ és a „Nagy érettségi találkozó“.

Egy már két évvel ezelött javasolt esemény  telejesült, amikor a Piarista Rend római központjának javaslatát követoen, a Temesvári Püspökség és a Gerhardinum Líceum a piarista öregdiákok bevonásával megünnepelte a Temesvári Piarista Fogimnázium épülete felavatásának századik évfordulóját.
Az ünnepségsorozat, amely emlékezetes eseménynek tekintheto, 2009. október 15 - 18 között zajlott, az egyházmegye képviseloi, a város vezetosége, sok kül- és belföldi vendég valamint számos öregdiák jelenlétében.

Az ünnepség elso napján az öregdiákok elozetes információ cserére jöttek össze majd kimentek a belvárosi temetobe, ahol az ott eltemetett piarista atyák sírjánál Tury László és Higyed István mondtak  kegyeletes imát.

Csütörtök este - okt. 15-én - egy rendkivüli hangversenynek voltak tanúi a templomot színültig betölto hallgatók. Az iskolának két volt diákja, akiket a zenekedvelok világszerte ismernek, a Gerhardinum Líceum énekkarával közösen színvonalas hangversenyt varázsoltak a fényesen kivilágitott templomba.
A Bajkai-Fábián Róbert vezényletével elénekelt: O Pater parvulorum ... (kicsinyek atyja...) piarista hímnuszt több mint hatvan évvel ezelott hallhatták itt utoljára a jelenlevo öregdiákok.
Az 1944-ben végzett és ma  Franciaországban élo zeneszerzo, Kurtág György, feleségével  Kurtág Márta  zongoramuvésznovel három klasszikus négykézre átírt J.S Bach remekmuve közé néhány a „Játékok“-ból származó idoszeru Kurtág müvet is  beiktattak.
Ezt követoen Roth László, 1939-ben végzett piarista öregdiák, aki a temesvári operaháznak volt karmestere és ma Izraelben él, zongorán kisérte Nicoleta Colcear operaénekesnot, aki Verdi és Mozart muveket énekelt.
Mindkét magasszínvonalú eloadást valamint az énekkar által elhangzott latin, román, magyar és német nyelvu zenedarabokat a hallgatóság hoszan tartó tapssal jutalmazta.

Pénteken - október 16-án - délelött ünnepi megemlékezésre gyülekeztek a vendégek. Már elso pillantásra a fobejáraton át érkezoket - akiknek nagy része ismerte a hosszú évtizedeken át elhanyagolt és elkopott falaknak eddigi állapotát - meglepte az a kifogástalanul újravarázsolt, gondozott aula és lépcsoház, amelyet a rendezok dicséretes módon erre az alkalomra biztositottak. A szintén restaurált Aula Magná-ban, az iskola hajdani disztermében foglaltak helyet a vendégek, az iskola fiatal diákjai, az iskola énekkara valamint számos visszatéro öregdiák.
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével excellenciás Roos Márton temesvári megyés püspök, nm. és ft. Böcskei László nagyváradi fopásztor, Gheorghe Ciuhandu, városunk polgármestere, Nicolae Robu, a Temesvári Muszaki Egyetem rektora, Ruppert József piarista atya, a rend szentté avatásokért felelos római ügyvivoje, Urbán József atya, a piarista rend magyarországi tartományfonöke.

Miután a Gerhardinum iskola igazgatónoje, Jakab Ilona köszöntötte a megjelenteket, kiemelve ennek a rendkivüli ünnepnek jelentoségét szót kért Ross Márton temesvári  megyés püspök úr, aki meleg szavakkal ilette az iskolának jelenlegi fiatal valamint megjelent hajdani öregdiákjait.
Meleghangú üdvözletet tolmácsolt Timisoara város polgármestere, Dr. Ciuhandu Gheorghe, aki méltatta ennek az épületnek szerepét városrendészeti szempontból. Kiemelte ennek sajnálatos állapotát, ami annak a következménye, hogy a diktatúra által kisajátított épületet nem tartották karban és ez idoközben mindjobban megrongálódott. Urbán József, a Magyar Piarista Rend tartományfonöke intézett meleghangú köszöntöt a nemrég az oltalmába került intézményhez.

Appeltauer József öregdiák hamburgi otthonából küldött üzenetet. Mivel egészségi okok gátolták személyes jelenlétét, nevében Nowy Otto (Trostberg), Pogány András (Temesvár) és Ternovits Alex (München) olvasták fel a három nyelven írott üzenetét. A köszönto a piarista atyák érdemét méltatta, kik a rájuk bizott növendékeket az életre nevelték és fenntartották a világszerte ismert piarista szolidaritást, a tanárok és diákok körében.
Dr. Sas Péter muvelodéstörténész (Budapest) és Dr. Pârvulescu Mihai (Timisoara) történész ismertették a piarista oktatásra vonatkozó átfogó kutatásaik eredményét.
A centenárium alkalmával megjelent mongráfiát, amelyet Szekernyés János helytörténész a részérol ismert alapossággal és szakismerettel készitett el Halász Ferenc tanár ismertette.

Ezt követoen az épület elocsarnokában kerül sor egy jubileumi emléktábla avatásra. Ennek szövege:

                                                                                    Gymnasium Ordinis Scholarum Piarum
                                                                                                            1909-  2009
                                                                               Lyceum Theologicum Romanum Catholicum
                                                                                                             „Gerhardinum


Az új táblával átellenben lévo falon az iskolának 150 éves évfordulója alaklmával készitett emléktáblák találhatók. A felavatás alkalmával Miskovits István (Schwetzingen) az életben maradt öregdiákok üdvözletét tolmácsolta és a piarista líceummal kapcsolatos élményeit elevenitette fel, majd arra kérte a Gerhardinum Líceum tanárait, hogy ápolják továbbra is a piarista szellemiséget. Az iskola diákjainak azt kivánta, hogy miután innen távoznak, tekintsenek vissza az évszázados iskolára ugyanolyan szerettel, mint amilyennel ezt az örediákok tették hosszú évtizedeken át. A táblát Ross Márton temesvári megyéspüspök úr áldotta meg. Ennek az ünnepségnek keretében is az iskola énekkara biztositotta az ünnepélyes keretet. 
Ezt követoen az ünepségen résztvevok megtekintették a nemrég létesült piarista archívum-múzeumot, amelynek a Gerhardinum vezetosége nagylelkuen adott otthont. A látogatók nagy érdeklodéssel tekintették meg a kiállított tárgyakat és iratokat, majd a rendelkezésre álló emlékkönyvbe írták be észrevételeiket.
Az ünnepség az iskola éttermében rendezett közös ebéddel zárult.

Szombaton - okt. 17-én - egy általános „Nagy érettségi találkozó“-t rendeztek az Alma mater-be visszatéro öregdiákok. Az általános jellegnek az a magyarázata, hogy itt nem csak egy osztálynak diákjai voltak jelen, hanem az esemény iránt érdeklodtek mindazok a  még életben lévo öregdiákok, akik szerte a nagyvilágban élnek és akiket értesiteni volt lehetoség. Így magyarázható, hogy az úgynevezett osztályfonöki óra keretében nem a hagyományos névsorolvasást és életrajz ismertetést tekintették fontosnak, miután itt nem egykorú emberek, hanem generációk talákoztak.

Már kilenc órai kezdettel gyülekeztek az öregdiákok a piarista templom bejáratánál a 10 órára hirdetett ünnepi zenés szentmisére. A zsúfolásig megtelt templomban a focelbráns feladatát - mint ezt már hosszú éveken át tette - Msgr. Túry László nagyprépost, piarista öregdiák, Ruppert József, Szilvágyi Zsolt és Kocsik Zoltán segitségével ezuttal is válalta. Nowy Ottónak a német földön még tevékeny okleveles egyházi orgonistának, közösen az önkéntesen megjelent dómkórus tagokkal, sikerült az egykori piarista diákéletben megszokott tradició formájában biztositani a megkívánt nosztalgikus zenei kiséretet. A három nyelven elhangzott üdvözlo szavak kiemelték a találkozó rendkivüli jellegét, amelyre igen idos emberek helybol és távolrol érkeztek, és bizonyították ragaszkodásukat hajdani iskolájukhoz. Ruppert József piarista meleghangú üdvözlo szavait követoen Higyed István nyugalmazott református lelkipásztor, volt püspökhelyettes, az iskola egykori piarista diákja, a nem katolikus örediákok nevében köszöntötte az egybegyulteket és ezzel adott ökumenikus jelleget a találkozónak.

A Gerhardinum Líceum által rendelkezésre bocsájtott teremben a 41 piarista öregdiák, a hajdani Magyar Gimnáziumnak megjelent növendékei valamint a találkozót jelenlétükkel megtisztelo vendégek zsúfolásig megtöltötték. A rendezés alapfeltételének tekintették, hogy semmilyen kötelezo program ne gátolja meg az öregdiákokat abban, hogy szabadon választott társakkal kedvük szerint elevenítsék fel régi nosztalgikus emlékeiket. Azoknak az öregdiákoknak, akik különbözo okokból nem tudtak a találkozón személyesen részt venni, írásban küldött üzenetei egy füzetben összefoglalva álltak elegendo számban a résztvevok rendekezésére, igy ezeknek felolvasásától is el lehetett tekinteni és ezáltal is idot nyerni. Az egybegyulteket a Gerhardinum Líceum igazgatónoje Jakab Ilona, filozófia tanárno köszönötte majd Ruppert József piarista, a Római Rend generélis atyának megbízottja intézett meleghangú üdvözlo szavakat. 
Jakab Ilona igazgatónonek és Kocsik Zoltán spirituálisnak P.Ruppert József átnyujtotta a Kalasancius atya születésének 450. évfordulójára készült érmet, hogy emlékeztesse ez oket arra, hogy huek legyenek a piarista szellemhez“
Úgy, mint ahogy ez a megelözo napon is történt, a résztvevok újból hosszan idoztek az archívumban, majd ezt követoen az étteremben ültek asztalok köré és evés közben megszakítás nélkül folytatódott a baráti társalgás.

Vasárnap - okt. 18-án - este 18 órai kezdettel Ruppert József piarista focelbráns tíz paptársával együtt vonult be az ünnepélyes hálaadó szentmisére a piaristák templomába, amely erre az alkalomra ismét zsúfolásig megtelt. A példás szentbeszédek, amelyeket a focelebráns, Szilvágyi Zsolt vikárius és Kocsik Zoltán spirtuális intéztek a megjelentekhez  ismét kiemelték az elmúlt négy nap jelentoségét, értékelték az öregdiákoknak sok áldozattal egybekötött számos részvételét, megemlékeztek az iskola elhúnyt tanárairól és diákjairól valamint meleg szavakat intéztek a megjelent jelenlegi diákokhoz. Az iskola énnekkara ezúttal is mértékadóan járult hozzá az ünnepi hangulathoz és ismét felhangzott a piarista hímnusz.
Az egybegyultek váratlan meglepetésnek voltak tanúi, amikor a szentmise végén Ruppert József ünnepélyesen átadta a piarista rend konfráteri diplomáját Szilvágyi Zsolt vikáriusnak, akit ezzel az irattal befogadtak a piarista család lelki közösségébe. A jelenlevok hosszas éljenzéssel köszöntötték a „Temesvár legfiatalabb piaristáját“.
A Gerhardinum Líceum vezetosége ezt követoen vacsorát rendezett, ennek végén búcsúztak el egymástól mindazok akik az ünnepségen mint rendezok, vendégek vagy öregdiákok vettek részt


Minden emberi tevékenységnek kezdetén általában egy célkitüzés áll, ennek teljesitését követoen lehet az elért eredmányt értékelni. A centenáriumi ünnepség és az öregdiáktalálkozó, kihasználva az esemény aktualitását, azzal a kitüzött céllal indúlt, hogy a jelenlegi generációnak, amely a piaristákról már igen kevest ismerhet, alkalmat adjon megismerni ennek az élenjáró híres intézetnek szerepét a temesvári és bánáti kultura terén és ezzel talán elejét vagye annak, hogy az öregdiákok elkerülhetetlen kimaradását követoen, ez a hírnév ne vesszen el végleg. Ugyanakkor alkalmat adott a Gerhardinumm iskolának, amely célúl tüzte ki a piarista szellemiségnek megszakitás nélküli folytatását, hogy ezt a szellemiséget közvetlenül megismerje és igy magáévá birja tenni.
Ezzel az elért eredménnyel az öregdiákok ugy tekintik, hogy hattyúdaluk alkalmával sikerült egy tartos emléket hátrahagyni és az elkövetkezo generációknak azt kivánni, hogy szívleljék meg és kövesék ezt a humanista szellemiséget.

                                                                                                                                                                                        Ad maius pietatis incrementum
A következo kimutatásból kitünik azoknak az öregdiákoknak neve, akik az ünnepségen részt vettek.
Nr Nume/Név Loco Nr Nume/Név Loco Nr Nume/Név Loco
1 Appeltauer Mathias Freising 15 Kovács István Timisoara  29 Sarkadi Ferenc Timisoara
2 Bär Friedrich Timisoara  16 Kraiovan Milutin   Homburg  30 Siska János Timisoara
3 Boleráz István Timisoara 17 Kurtág György S.Cubzac 31 Slovenschi Martin Resita
4 Deményi Ferenc Timisoara  18 Miskovits István Schwetz 32 Stancovici Slobod Timisoara
5 Fábián Laszló Timisoara 19 Moga Adrian Buzias 33 Suciu Valeriu  Timisoara
6 Fenlacichi Zdravco Timisoara 20 Mulicz Károly Timisoara 34 Szabó János Timisoara
7 Fizesian Victor Timisoara 21 Nenadovici Alex. Timisoara 35 Szélhegyi Karl Timisoara
8 Gálfy Gyula Timisoara 22 Neuhold István  Bucuresti 36 Teleki László  Timisoara
9 Gradl Ferdinand Berlin 23 Nowy Otto Trostberg 37 Ternovits Alex.  München
10 Grossek Antal Timisoara 24 Nicolici Vasilie Bucuresti 38 Theer Josef Bocsa
11 Gyurka László Timisoara 25 Pattera Robert Timisoara 39 Tury László Timisoara
12 Higyed István Timisoara 26 Pogány  András Timisoara 40 Vas Sándor Timisoara
13 Hladik Iván Timisoara 27 Rácz Mátyás Timisoara 41 Visky László Timisoara
14 Horvath Edmund Fâget 28 Roth László Izrael      
A beszámolót összeálitotta       Miskovits István, Schwetzingen, 2009 oktober
A következo ismertetés bemutatja mindazokat az üzeneteket, amelyeket olyan öregdiákok, akik különbözo okokból nem birtak személyesen részt venni, küldtek társaiknak.

1. Nicolici Vasilie, Bucuresti, Promotio a.D. MCMXLVII
Liceul Piarist, ca entitate educationala si de învatamânt, trebuie judecat ca atare, adica sub raportul performantelor pe care le-a realizat, mai ales prin cei ce l-au frecventat. Daca în aceasta privinta a avut merite, acestea trebuie considerate cu atât mai mari cu cât ele au fost dobândite în conditii uneori foarte vitrege, mai ales ca a parcurs doua conflagratii mondiale, din care ultima - fara precedent în privinta vitregiilor la care a supus omenirea si pe Piaristii însisi.

2. György László
, Bucuresti, Promotio a.D. MCMXLV
Am aflat cu bucurie de sarbatorirea evenimentului centenar si regret ca nu voi putea participa decât sufleteste. Stare sanatatii mele nu permite efectuarea unei calatorii obositoare.
Cu gândul voi fi alaturi de voi si doresc succes întâlnirii veteranilor piaristi.


3. László Thomas, Lászlo János bátyjára emlékezve, küld üzenetet Haifa-ból.
Nagyon meghatott, hogy a találkozó programjában régi barátaimmal találkozhattam Appeltauer Jóskával és Kurtág Gyuri-val és nagyon sajnálom hogy nem lehetek velük.
Ezeket a sorokat az elhunyt bátyám - Dr László Janos - emlékére írom, aki 1930 és 1935 között a piarista líceum diákja volt és onnan is érettségizett.
Az o meséibol ismertem meg a szeretett tanárait, többek között Mertz  Károlyt, Nagy Aurélt és Princzinger Istvánt és ö általa ismerhettem meg legjobb barátait a Schweiger testvéreket, Maszalits Kornélt, Billitz Gyulust, és a Kornis testvéreket. Hogy mit jelentettek ezek a barátsagok? Schweiger Pistával és Zettel Tomival akkor lettünk a legjobb barátok amikor a zsidóüldözés a tetofokán állt és az ilyen barátkozás nem kis veszélyt jelentett az o részükre.
Bátyám nagyon szerette a piarista líceumot és általános muveltségét ott alapozta meg. Nem véletlen, hogy Temesvár egyik legismertebb ügyvédje lett és az sem, hogy amikor az 50-es években politikai pert inditottak egy katolikus papcsoport ellen, o lett az egyik védojük.

4. Uliczay Ladislau
, Bucuresti, Promotio a.D. MCMXLVII.
Dragi colegi. Am aflat de pregatirile care se fac în vederea aniversarii liceului nostru si marea întâlnire a veteranilor. Starea sanatatii nu permite participarea mea fizica, voi fi alaturi de voi doar sufleteste. Va doresc tuturor sanatate si succes,

5.  Kecskeméti István, Oradea/Nagyvárad, Promotio a.D. MCMLIII                                                 
Már régebben értesültem a két eseményrol és szándékomban volt, és még továbbra is van, hogy személyesen részt vegyek. Amennyiben ez nem fog sikerülni, ezúton küldök öregdiáktársaimnak egy testvéri piarista üdvözletet. Laudetur! 

6. Preisz Thomas, Sydney, Promotio a.D. MCMXLVI                                                            
Am regretat acum trei ani, la întâlnirea noastra de 60 ani, ca nu am putut fi de fata si regret acum si mai mult, ca nu folosesc aceasta ocazie, care este probabil ultima. Marea departare, starea sanatatii si operatia care va urma pentru ambii mei ochi, ma obliga sa stau fizic departe, dar cu sufletul sa fiu alaturi de voi. Un cald salut tuturor.

7. Litsek Ákos, Brazilia, Promotio a.D. MCMXLII      
Kedves Barátaim, volt osztály és iskolatársaim !     
Korom és tizezer kilóméter távolság nem engedi meg, hogy jelen legyek az évforduló egemlékezésén. Sajnálom hogy nem lehetek köztetek, ugyanakkor gondolatban visszaemlékezem mindnyájatokra. Néha megemlékezem Székely László épités
zmérnökre, akit gyermekkoromban ismertem és aki a most százéves épületet tervezte. Ráhagyta emlékbélyegét szeretett szülovárosunkon. 1942-ben érettségiztem, Mertz Károly osztályfönök nyolc éves irányitása után. Egy évvel késobb távoztam végleg Temesvárról és immár hatvan éve Brazilában élek. Baráti ölelésem küldöm mindnyájatoknak és kivánok jó ünneplést.   

8. Fischer Erwin, Canada, Promotio a.D. MCMXLVI
Am aflat despre cele doua evenimente deosebite, care vor avea loc în scoala piarista. Marea departare si starea sanatatii ma împiedica sa iau parte la acestea, dar Va asigur, ca voi fi cu gândul alaturi de voi si în fata ochilor vor trece multe din evenimentele care ma leaga de  colegii mei  si de acei ani frumosi ai tineretii.

9. Leinfest Frederick, Arizona USA, Promotio a.D. MCMXLVI
Stimati membrii ai institutiei, dragi colegi.  Au trecut 63 ani de când am absolvit „Liceul Piarist“ din Timisoara si aceasta reprezinta echivanetul a peste doua generatii. Continui sa apreciez nu numai educatia primita în acest institut dar si asocierea cu grupul excelentilor profesori precum si al elevilor.  Cu ocazia aniversarii, doresc institutiei si tuturora care au legatura cu aceasta binecuvântarea Domnului si succese într-un viitor luminos. (Traducere libera a textului prezentat în limba engleza)  


10. Éliás Stefan, Merzhausen, Promotio a.D. MCMXLIII
Kedves Öcsi, Köszönöm értesítéseidet igazan megható, hogy ennyire törödsz a centenariummal. Sajnos egészségi okból a találkozon nem tudok résztvenni.
Minden résztvevonek ezuttal küldöm szives üdvözletemet és  hangulatos, sikeres,  együtlétet kivánok.


11. Appeltauer Josef, Hamburg, Promotio a.D. MCMXLIV
Kedves öregdiáktársak,
nagy örömmel vettem volna részt szeretett gimnáziumunk épületének centenáriumi ünnepségein, valamint a nagy öregdiáktalálkozón, de egészségi állapotom miatt nem válalhatom a hosszú út fáradalmait. Ezért ezen az úton köszöntelek Benneteket szívélyesen és kivánok egy emlékezetes találkozót.
Már 24 éve  élek családommal Németországban. Két hamburgi
muegyetemen volt alkalmam továbbra tanitani és kutatómunkát végezni, még pedig 78-ik életkoromig.
Schwetzingenben, Miskovits kolléga rendezésében, évente találkozunk és felelevenitjük a gimnáziumi éveket. A kiváló piarista szolidaritás nevében több szempontból hozzájárultunk, hogy a volt gimnáziumunk épületében a piarista szellem nyomait továbbra is követni lehessen. Ismételt jókivánságokkal, a piarista köszöntéssel búcsúzom
Laudetur Jesus Christus!

12. Barta Lajos, Nürnberg és Lutye Rudolf, Ansbach, Promotio a.D.MCMXLII
Kedves öregdiák társaink,
Ha akaratunkon múlott volna, most itt ülnénk köztetek ezen a szép, ünnepi megemlékezésen. De sajnos, a 85 éves korunk testi elégtelenségei nem teszik ezt lehetövé. Így csak ezúton tudunk Benneteket üdvözölni és tu
datni, hogy igen sokszor gondolunk iskolánkra, mely nyolc éven keresztül második otthonunk volt. És büszkék is voltunk arra, hogy szülovárosunk legszinvonalasabb képzést nyújtó iskolája, országos viszonylatban is élenjáró épületben müködött. Ez a Piari, fennállásának elsö évtizedében élte fénykorát, míg a negyedik évtizedben a mélypontot, majd négy évtizeden át a kisajátítást. Örömmel tölt el bennünket a tény, hogy az utolsó évtized visszaadta a nekünk olyan kedves épületet, jogos tulajdonosának. Kellemes együttlétet és jó egészséget kívánunk Mindnyájatoknak!

14. Frédi Leimdörfer, Hamburg, Promotio a.D. MCMXLVI
Dragi colegi de clasa, dragi colegi de scoala,
în decursul ultimilor 20 de ani am auzit stiri îmbucuratoare despre dezvoltarea vietii la Timisoara si în special m-au bucurat stirile privitoare la scoala noastra precum si întâlnirile avute cu ocazia sarbatoririi aniversarii bacalaureatului. Desi n-am luat parte la întâlniri, dar am urmarit cu viu interes desfasurarea acestora, ceeace a fost posibil datorita muncii de registrare a prietenului Stefan Miskovits, care de fiecare data mi-a povestit cum s-au desfasurat întâlnirile, combinat cu prezentari de fotografii.
Acum 4 ani am pierdut sotia, iar anul trecut pe fiul ei cu care am locuit 35 de ani împreuna în buna întelegere, ramânand astfel singur. A fost greu de suportat si auzind de festivitatea centenarului scolii Piariste, m-am gândit e ultima ocazie de a va vedea pe voi toti adunati în scoala noastra. Dar soarta a decis altfel: a trebuit sa fiu operat si pâna astazi nu am revenit la nivelul anterior, asa ca nu îndraznesc sa fac aceasta calatorie.
Cu gândul sunt la voi si ma bucura ca în cladirea veche va începe sa revina viata spirituala si sa se respecte idealurile morale care ne-au însufletit si pe noi.
Va doresc tuturor o întâlnire reusita, o comemorare demna a profesorilor nostrii precum si o reînviere a amintirilor din tinerete, o dare de seama a vietii petrecute.
Cu multe salutari cordiale tuturor

15  William Dorian, Canada, Promotio MCMXXXIX.
Persze, mint régi temesvári sok emlék jutott eszembe. Sok jobarátom járt a Piariba
Galambos Gyuri, László Jancsi, Friedrich Karcsi, stb. Amikor az egykori román  hatóságok elkobozták a Zsidó Líceum épületét, honapokon keresztül a Piarista Gimnázium épuletében folytattuk tanulmányainkat. A két iskola igazgatója jó barátságban volt egymással.
A legeslegjobbakat kivánom az öreg diakok találkozójára és lélekben Veletek tartok és ha ballagásra kerül sor, köztetek leszek. Baráti üdvözlettel

16. Braun István, Lahr ; Braun Zsigmond József, München, Promotio a.D. MCML / LI
Kedves kollégák és volt osztálytársak
Több mint h
atvan éve, hogy megszünt a Piarista Fogimnázium, Temesvárnak büszkesége. Annyi kiváló ember ritkán járt egy ilyen sokoldalú iskolában. A Piarista Fogimnázium túlélte a második világháborút de már nem a kommunista rendszert.
Gondolatban együtt leszünk ezen a találkozón, mindenkit üdvözlünk.

17.Gruber László, Hirschberg, Promotio a.D. MCML 
Kedves volt kollégák
Gondolatban Veletek leszek. Öreg, beteg és özvegy vagyok, a sport, életem nagy álma már csak a múlté.

18. Socolov Nicolae
, Timisoara, Promotio a.D. MCMXLVI
În decursul deceniilor trecute am fost un participant permanent al întâlnirilor organizate de veterani si am gasit acestea ca fiind binevenite pentru mentinerea si reîmprospatarea frumoaselor amintiri din tinerete, din anii când am fost elevi ai Liceului Piarist din Timisoara.
Acum, când soarta cruda m-a lasat singur si chinuit de dureri sufletesti si fizice, nu ma simt în stare sa particip  la aceasta întâlnire, probabil de adio. Cer prietenilor mei sa aiba întelegere si sa fie convinsi ca voi fi cu gândul alaturi.
Va doresc sa aveti parte de o întâlnire placuta si satisfactia de a va revedea rascolind amintiri din tinerete.

19. Cornut Alexandru, Kehl, Promotio a.D. MCMLIV
Dragi colegi,
Ma bucura gândul ca va veti întâlni la Timisoara pentru a serba Centenarul Liceului Piarist. Transmit pe aceasta cale un cald salut tuturor celor care participa. O recunostinta deosebita celor care, lucrând foarte  intens si de multa vreme, au organizat aceasta festivitate.
Un gând pios de recunostinta celor care ne-au educat si care azi nu mai sunt printre noi. Acelasi gând colegilor care nu au mai ajuns sa traiasca aceasta frumoasa zi. Cu stima si respect.

20.
Heim Jeno, Oftersheim, Promotio a.D. MCMXLI
A Temesvári Piarista Fogimnázium épületének százéves fennállása alkalmával rendezett ünnepség résztvevoit szeretettel üdvözlöm. Sajnos egészségi okokból nem vehetek részt, de lelkileg ott leszek. Visszaidézem a kitüno oktatáson kívül, a szellemi és etikai nevelést amit ott kaptam. Mindezekhez hozzájárult az énekkari, zenekari müködésem dr. Földvári Géza vezetése alatt, meg a természet szeretetéhez való nevelés amit a piarista cserkészcsoportban Járosievitz Zoltán majd Mertz Károly csapatvezérek révén kaptam.
Felejthetetlenek maradtak az évvégi ünnepségek tornabemutatókkal, szülok és barátok nézoserege elött. Izgalommal teliek voltak az évvégi atlétikai versenyek a temesvári középiskolák részvételével :  Piari - Loga - Zsidó Líceum - német Real Líceum - Banatia.
Sok szeretettel üdvözlöm a még életben lévo diáktársaimat és mély tisztelettel gondolok az elhalt tanárokra és diáktársaimra.
P.S. Nagy elismerésem a találkozó részrehozójának aki sok munkájával, anyagkutatásával és látványos bemutatóval ezt elérte ! Ö nélküle mindez nem jött volna létre !

21. Mühle Johann, Rastatt, Promotio a.D. MCMXLVII
Évtizedeken át nagy örömmel vettem részt piarista öregdiálkozókon, úgy Temesváron mint itt a távolban. Most kénytelen vagyok ugyan távol maradni, de lélekben ott leszek Veletek szeretett barátaim és iskolatársaim. Kivánok egy kellemes és sikeres baráti találkozót.

22.
Elias Dezso, Frankenhardt, Promotio a.D. MCMLIII
Drága Piarista Öregdiáktársaim !
Boldog vagyok, hogy
akár csak gondolatban is, Veletek lehetek. Nekem is, mint mind annyiunknak jelentos mérföldkövek  voltak életemben  Piarista Gimnáziumban töltött évek. Itt élek most német földön, de határozottan biztos alapot kaptam ahoz, hogy bárhol a világban megálljam helyem. A gimnáziumban tanultaknak és a kapott nevelésnek minden formája végigkisért élet utamon. Éppen ezért hálával, nagy tisztelettel és szeretettel gondolok volt tanáraimra, akiknek ezért köszönettel tartozom. Isten nyugtassa Öket !
Nektek pedig drága diáktársaim kivánok nagyon jó egészséget és érezzétek ugy, hogy Veletek vagyok az ódon Alma-Mater falai között.

23. Roth René Roland, Ontario, Promotio a,D. MCMXLVI
A kegyetlen sors akadályozza meg öregdiáktársunkat, hoy tollat ragadjón, de a még továbbra is rendkívül éles elméje sugalta, hogy mennyire együttérez velünk, azokkal akiknek kijár a szerencse, hogy még kezet szorithatnak. Mély baráti szeretettel tekintsük ugy, hogy lélekben itt van velünk.

24. Szabó Julius. Freiburg, Promotio a.D. MCMXLVI
Ho
nvággyal és szeretettel gondolok a piarista idomre a nagyszeru humanista szellemre amely egy tipikus temesvári kulturának volt kifejezoje. Többnemzetiség, együttélés, szimpátia, tolerancia és szeretet volt a nagyszeru Partiumi és Bánáti kulturánknak kifejezoje. Nagyszeru egyéniségek, személységek kerültek ki a piarista valóságból. Jelenleg színeloadásaim vannak, megtisztelo foszerepekkel, Kaffka « A per » és Michael Kohlhaas « W. von Kleist » darbjaikban.  Nagy örömet jelentett, hogy a piarista valósághoz tartoztam.  Szervusztok, tisztellek Benneteket.

25. Kastner Johann, Waldkraiburg, Promotio a.D. MCMXLV
Szerett Barátaim, kedves öregdiáktársaim. Eredetileg mérlegeltem a lehetoséget, hogy ezen a valószinüleg utolsó találkozón részt vegyek, de 85-ik születésnapomra « ajándékba » kaptam egy ritmusszabályzót, most ezzel élek és nem merek fáradságos utazást válalni.
Sok szeretettel üdvözlöm volt osztálytársaimat és a többi öregdiákot, kivánok Nektek egy sikeres, örömtelyes szép nosztalgikus találkozót.

26. Pet
o Stefan, München, Promotio a.D. MCMXLVI
Dragi colegi
Fizic nu pot fi alaturi de voi la acesta aniversare, dar vom fi împreuna în suflet si simtiri. Doresc ca aceasta întâlnire sa reuseasca pe deplin cu o bucurie de neuitat,
Numai bine Va doresc Voua si celor care Va sunt dragi.

27. Kocsi Attila, Budapest, Promotio a.D. MCMXLVI
Egészségi állapotom, habár javúl, nem enged meg nagyobb megeröltetést. Orvosom tanácsára hallgatva, nem birok a találkozón részt venni és ezt rendkivül sjnálom. A résztvevo osztálytársakat és  barátokat  szeretettel üdvözlöm

28. Csavossy György, Aiud/Enyed, Promotio a.D. MCMXLIV
a Centenáriumhoz írt verse                   Annyi éven át lobog-e a láng / piarista tuzbol. / tiszta hitbol, szuzbol,  / mikor a sors szomjas. / mikor oly falánk? // Hány tanárnak hangja / már csak halk emlék, / folyósok visszhangja / kongó üresség.  //  De a becsületét  / minden véndiák / hordozta szent kincsként / tüskés dróton át. // Most, hogy összeláncol  / annyi kézfogás / és az emlékezés / új kutakat ás,  // együtt, úgy, mint régen,  / bár hiányosan, / letörlünk egy könnyet  / büszkén, ráncosan,  / s arra a kérdésre  / lobog-e a láng?  / Igen! Ez a válasz  / osi iskolánk.
Sajnos nem valószinu, hogy a találkozóra eljutok, egészségügyi helyzetem és feleségem balesete még nem engedi meg a szabad mozgást. Ha nem tudunk elmenni, mindenkinek jó egészséget kivánunk és további sok sikert a hátralévo odoben.

30. Seiler Robert, Offenbach a. Main, Promotio a.D.MCMXLIV   
Schönen Gruß an allen Freunden und Bekannten aus der Schulzeit im Piaristen Gymnasium. Im Gedanken bin ich bei Euch.        

31. Miskovits István, Schwetzingen
Timisoara, Promotio a.D. MCMXLVI      
Szeretett öregdiáktársaim,                                                                                                               
Abban az örömben van részem, hogy Isten segitségével, nem közvetve hanem élo szóval köszöntelek Benneteket. Szomorú szívvel vettem ki számos üzenetbol, hogy diáktársainkat  vagy  egészségi állapotuk vagy a szülovárosuktól való nagy távolság gátolja meg abban, hogy itt most velünk együtt ünnepeljenek. Ugyanakkor nagy megelégedést jelent, hogy milyen sok meleghangú üzenetet birok részükröl Nektek tolmácsolni.
   Mikor itt, baráti körben, nosztalgikus szenvedélyel ünnepelünk, lelki szemeim elött megelevenedik egy táj, egy tükörképü végtelen nagy tóval. Halkan, egy nagy mester halhatatlan zenéjének akkordjai csengnek fülemben, amikor a távolban megpillantok egy hattyút amely magával viszi szép fiatalságunknak, az Alma-Maternek, életünk  keseru és sikeres napjainak emlékét és lassan de feltartoztahatlanúl távolodik és tünik el a homályban…….. 

A találkozót követoen még további üdvözletek érkeztek:

1. Eliás György, Ausztrália, Promotio a.D. MCMXLVIII
Amikor a kék sapkámon egy ezüst szallag csillogott, én alig tudtam románúl, mert Magyarországon születtem és ott jártam az elemibe. A kellemtlen emlékeket kihagyva, én a piarista tanároknak köszönhetem, hogy az évek során, belölem mégis egy becsületes, öntudatos, tiszta l
elku diákot kovácsoltak. A volt piarista kollégáimnak békés szeretetet, dús boldog napokat kivánok. Laudetur
2. Horváth István Vancouver & Partos Roland Kingston NY, Promotio a.D, MCMXLVIII
Kedves piarista Kollégák,
Mivel különbözo okok miatt nem vehetünk részt a piaristák épületének száz éves ünnepségén öszinte szeretettel küldjük üdvözletünket az összegyult kollégáknak és mindazoknak akik a temesvári Piarista Fogimnázium múltjával és jövojével foglalkoznak. Legyen áldott tevékenységük eredménye.


Esetle
g még utólag érkezo üzenetek az archívumban található példányban lesznek bevezetve.
back to HOME page
Piaristi
Centenáriumi ünnepségek egykori temesvári iskolánkban - de la Otto Nowy
P-ta Regina Maria - Capela
P-ta Regina Maria - Gerhardinum
foto Attila Székely